Lastest News

10.12.2018 · 23:00

Available last two C-litter saluki boys

Máme stále 2 volné pejsky, 3,5 měsíce. We have still 2 available boys, 3,5 months old. Krátkosrstý pejsek Cahzam Deluca Moravia Kind smoth saluki boy Cahzam Deluca Moravia …

» read more »
 
12.11.2018 · 00:00

Available puppy boy - Casanova

Máme volného dlouhosrstého pejska, 12 týdnů, Casanova Deluca Moravia… (předchozí rezervace byla zrušena). V případě zájmu pište na josefina.slezakova@volny.cz nebo volejte +420 777 107 868. We…

» read more »
 
04.11.2018 · 19:00

Last available puppy boy

Máme posledního volného krátkosrstého pejska, 11 týdnů, Cahzam Deluca Moravia… V případě zájmu pište na josefina.slezakova@volny.cz nebo volejte +420 777 107 868. We have last available smooth…

» read more »

MVP Bratislava 18.8.2007

Kate
Result: Young class – Excellent 2
Judge: Marina Ostrovskaja (RUS)

4e0ef8a9b82ae.jpg 4e0ef8a9e00fc.jpg

Sighthound Specialty Bratislava 17.8.2007

Kate
Result: Young class – Excellent 1, Winner of young class, CAJC
Judge: Kenneth Edh (SWE)

4e0ef758d9eac.jpg 4e0ef7590cf89.jpg 4e0ef7593203c.jpg

Regional dogs' show Ostrava 4.8.2007

Kate
Result: Young class – Excellent 1, Winner of young class, The best young female
Judge: Otakar Vondrouš

4e0ef627913ca.jpg 4e0ef627b52b9.jpg 4e0ef627e5f38.jpg 4e0ef6281027f.jpg

MVP Brno 23.6.2007

Kate
Result: Young class – Excellent 1, CAJC
Judge: Otakar Vondrouš

4e0ef55a0e5cd.jpg 4e0ef55a2f725.jpg 4e0ef55a55ce7.jpg

Sighthound Specialty Vyškov 2.6.2007

Kate
Result: Young class – Excellent 1, Winner of young class
Judge: Maciej Lipiec (PL)

4e0ef42742fe5.jpg 4e0ef4276142d.jpg 4e0ef42784224.jpg 4e0ef427a162f.jpg

Silesian dogs' show Hlučín 12.5.2007

Kate
Result: Young class – Excellent 1, Winner of young class, The best young female
Judges: Miroslav Václavík, Jadwiga Nieciewicz (PL)

4e0ef36c14c4a.jpg 4e0ef36c3a0a2.jpg 4e0ef36c5ed07.jpg 4e0ef36c7e201.jpg 4e0ef36ca3420.jpg 4e0ef36cc6ca5.jpg 4e0ef36cf19d2.jpg 4e0ef36d2343f.jpg

Agility...

…is the next possibility how to engage dog, especially as crazy and hyperactive as Kate.

4e199d3a6a16c.jpg It is a brilliant sport when the dog is playfully learning surmounting hurdles and relation between master and dog is strengthening. Afghan hound isn't typical breed for this sport, but looking how Afghan hound surmounts hurdles with harmonious moves and elegance, this is a grateful experience. Kate is in addition to my satisfaction after training always tired in physically and mentally way, so when we return home she lies down and sleeps whole afternoon :-)

And in the end there is a link to page where we train: Oblastní skupina agility VOSA Ostrava.


…je další možností, jak zaměstnat chrta, zvláště tak ztřeštěného a hyperaktivního, jako je Kate.

Je to skvělý sport, při kterém se pes hravou formou učí překonávat na povel nejrůznější překážky a upevňuje se tak vztah mezi psem a pánem. Afgán není zrovna typické plemeno pro tento sport, ale dívat se na afgána, s jakou ladností pohybu a elegancí překonává překážky, je zážitek. Kate je navíc k mé naprosté spokojenosti po výcviku unavená jak fyzicky, tak i psychicky, takže když přijdeme domů, lehne a prospí celé odpoledne :-)

A nakonec odkaz na stránky, kde cvičíme: Oblastní skupina agility VOSA Ostrava.

4e199d38d464c.jpg 4e199d3904681.jpg 4e199d392a34c.jpg
4e199d39572b8.jpg 4e199d397f9a8.jpg 4e199d39a5a29.jpg
4e199d39e9049.jpg 4e199d3a1de3a.jpg 4e199d3a43fea.jpg

MVP České Budějovice 21.4.2007

Kate
Result: Young class – Excellent 2
Judge: Vladimír Panuška

We were looking forward to this show because we were going to meet there with Kate's breeder and Kate's siblings. We were better prepared than in Ostrava, Kate was quite nice running and standing. However, the first position obtained her sister Cuba Libre, but it was really close.

At group photo – from the right Kate, black coloured Black Beauty de Darjeeling and her brother Corleone and light coloured Cuba Libre.


Na tuto výstavu jsme se těšili, protože jsme se tam setkali s chovatelkou Kate a jejími sourozenci. Taky jsme byli lépe připraveni než v Ostravě, Kate celkem pěkně běhala i stála. Prvenství si odnesla o fous její sestra Cuba Libre.

Na skupinovém fotu – zprava Kate, černí Black Beauty de Darjeeling a její bratr Corleone a světlá Cuba Libre.

4e0ee9409c5e0.jpg 4e0ee940c2a43.jpg 4e0ee940eba4e.jpg
4e0ee9411ae71.jpg 4e0ee94143ad7.jpg 4e0ee9416f932.jpg

NVP Ostrava 14.4.2007

Kate
Result: Young class – Excellent 2
Judge: Antonín Mudra

We couldn't miss the show in our home-town. However, if we weren't there, nothing would happen. Rings were too small, it slid too much and in the middle was only stripe of carpet. I was surprised by plentiful participation of one breeding station… In addition, Kate didn't obey at all, didn’t want to stay, so we took this show as sort of training for next time :-)


Na výstavě v našem rodném městě jsme nemohli chybět, kdybychom tam však nebyli, taky by se nic nestalo. Kruhy byly malé, hodně to klouzalo a přes prostředek byl pouze pruh koberce. Překvapila mě hojná účast afgánů jedné chovatelské stanice… Kate navíc vůbec neposlouchala, nechtěla stát, takže jsme to vzali jako jakýsi trénink na příště :-)

4e0ee89642f28.jpg 4e0ee8965cbc9.jpg 4e0ee8968159f.jpg

NVP Olomouc 14.1.2007

Kate
Result: Puppy class – Very promissing 1
Judge: Vladimír Panuška

4e0ee654d4ae6.jpg We were heading fully expectation on our first show, how it will be and mainly how Kate will like. She was only one and alone lady dog in puppy class. She is commonly devil, but this time she was very bored and I had to halloo her to stand up and go to the ring at all.

Finally Kate was liked and got award „Very promising 1“. Concerning showing posture we have to train of course, but who would know everything for first time. Exhibiting didn't discourage us for now and next time we are looking forward to show in Ostrava.


Na naši první výstavu jsme jeli plni očekávání, jaké to bude a hlavně jak se bude Kate líbit. Ve třídě dorostu byla jedinou fenkou. Jindy obvykle dračice, tady byla hrozně znuděná a musela jsem ji hodně povzbuzovat, aby vůbec vstala a šla do kruhu.

Nakonec se Kate moc líbila a odnesla si ocenění „Velmi nadějná 1“. Samozřejmě co se týče výstavního postoje a předvedení, máme co dohánět, ale kdo by hned napoprvé uměl všechno. Vystavování nás prozatím neodradilo a příště se těšíme do Ostravy.

« Previous 1 5 9 13 14 15 16 17 Next »