Lastest News

24.12.2021 · 08:00

PF 2022

Merry Christmas and Happy New Year!

» read more »
 
24.12.2020 · 11:00

PF 2021

Merry Christmas and Happy New Year!

» read more »
 
13.09.2020 · 21:00

National Dog Show Ostrava, CZE 13.9.2020

Bellis Rinocerus Result: Young class – Excellent 1, CAJC, BOS Judge: Lenka Frnčová Camellia Deluca Moravia Result: Open class – Excellent 1, CAC Judge: Lenka Frnčová Cristine Deluca…

» read more »

Czech Coursing Competition 2015

Ayman Deluca Moravia achieved the 2nd place in Czech Coursing Competition 2015.

Congratulations!

56c9b6ee1e385.jpg 56c9b6ee42266.jpg 56c9b6eea6b3f.jpg

Saluki Fans Race 2009 Kolín 12.-13.9.2009

Stejně jako loni, i letos jsme se zúčastnili setkání salukářů i nesalukářů na kolínské dostihové dráze. Počasí vyšlo nádherně, takže jsme se už všichni těšili na první běhy. Kate byla jako vždy k neudržení, ječela a hrozně to prožívala :-) S Julinkou to bylo ze začátku složitější. Že se má běhat za střapcem pochopila sice až druhý den, ale i tak si odnesla pohár za 5. nejrychlejší saluku. Akce se vydařila, nechybělo tradiční opékání masa, holky se vyběhaly a doma pak spaly celý další den.

4e19c9eb7a298.jpg 4e19c9ebad98c.jpg 4e19c9ebe21a1.jpg
4e19c9ec1f8e4.jpg 4e19c9ec4e775.jpg
4e19c9ec77f08.jpg 4e19c9ec980b5.jpg 4e19c9ecbae61.jpg

foto: Lukáš Hroch (1–3), Aleš Pospíšil (4–8)

Agility in snow - January 2009

4e19c1d3d98b6.jpg 4e19c1d41b261.jpg 4e19c1d455ca5.jpg 4e19c1d48d716.jpg 4e19c1d4c33fe.jpg 4e19c1d502d5e.jpg 4e19c1d53a327.jpg 4e19c1d56f521.jpg

Club agility competition Hlučín 31.5.2008

…or what Juli thinks about agility :-)

During nice Saturday morning we were participating in club agility competition. Kate was signed in category for intermediate; she was jumping good even if she made some mistakes. But Juli, in category for totally beginners, showed herself and although she ended at last place and entertained the audience.

Klubové závody agility Hlučín 31.5.2008
…aneb co si Juli myslí o agility :-)

Za pěkného sobotního dopoledne jsme se zúčastnili klubových závodů v agility. Kate byla přihlášena do kategorie pro mírně pokročilé, skákala pěkně, i když s občasnýma chybama. Za to Juli se v úplných začátečnících předvedla a přestože skončila na posledním místě, svým výkonem pobavila přihlížející publikum a sklidila obrovský potlesk.

Saluki Fans Race 2008 Kolín 10.-11.5.2008

4e19b2f94f7f3.jpg We spent the second weekend in May on a race course. The weather was very nice, so we were looking forward how our girls will run. And it went them very, very good, but I had to always a little run with Juli until she understood that she has to chase tassel and do not wait for me :-) But Kate showed in herself hunter with everything, she was so excited about tassel that I had to hold her very strongly so that she did not run with all dogs. She obtained solo run for achieving race licence.

Druhý květnový víkend jsme strávili na kolínské dostihové dráze. Počasí vyšlo nádherně, takže jsme se těšili, jak to bude holkám běhat. Šlo jim to parádně, jen s Julinkou jsem musela vždycky běžet taky kousek, než pochopila, že má honit střapec a nečekat přitom na mě :-) Zato Kate projevila lovce se vším všudy, byla ze střapce tak nadšená, že jsem ji musela hodně držet, aby neběžela s každým psem na startu. Vyběhala si tak solo běh pro získání dostihové licence.

4e19b2f97f34d.jpg 4e19b2f9b3b14.jpg 4e19b2f9e5bdb.jpg 4e19b2fa22bd7.jpg 4e19b2fa523b0.jpg 4e19b2fa83b45.jpg 4e19b2fab2ca8.jpg 4e19b2faded77.jpg 4e19b2fb1c2d6.jpg 4e19b2fb457ef.jpg 4e19b2fb745e3.jpg 4e19b2fba2f68.jpg

At grass field - end of January 2008

Juli - first steps in agility

December 2007

4e19aa311734b.jpg 4e19aa313e4ca.jpg 4e19aa316758d.jpg 4e19aa319056f.jpg 4e19aa31b9566.jpg 4e19aa31e5505.jpg 4e19aa321a5b3.jpg

Agility with Kate half year later

December 2007

4e19a945627a6.jpg 4e19a9459e72c.jpg 4e19a945cd581.jpg
4e19a94607de9.jpg 4e19a94633c68.jpg 4e19a9465f7d7.jpg
4e19a946887a2.jpg 4e19a946b4634.jpg 4e19a946dae02.jpg

Agility...

…is the next possibility how to engage dog, especially as crazy and hyperactive as Kate.

4e199d3a6a16c.jpg It is a brilliant sport when the dog is playfully learning surmounting hurdles and relation between master and dog is strengthening. Afghan hound isn't typical breed for this sport, but looking how Afghan hound surmounts hurdles with harmonious moves and elegance, this is a grateful experience. Kate is in addition to my satisfaction after training always tired in physically and mentally way, so when we return home she lies down and sleeps whole afternoon :-)

And in the end there is a link to page where we train: Oblastní skupina agility VOSA Ostrava.


…je další možností, jak zaměstnat chrta, zvláště tak ztřeštěného a hyperaktivního, jako je Kate.

Je to skvělý sport, při kterém se pes hravou formou učí překonávat na povel nejrůznější překážky a upevňuje se tak vztah mezi psem a pánem. Afgán není zrovna typické plemeno pro tento sport, ale dívat se na afgána, s jakou ladností pohybu a elegancí překonává překážky, je zážitek. Kate je navíc k mé naprosté spokojenosti po výcviku unavená jak fyzicky, tak i psychicky, takže když přijdeme domů, lehne a prospí celé odpoledne :-)

A nakonec odkaz na stránky, kde cvičíme: Oblastní skupina agility VOSA Ostrava.

4e199d38d464c.jpg 4e199d3904681.jpg 4e199d392a34c.jpg
4e199d39572b8.jpg 4e199d397f9a8.jpg 4e199d39a5a29.jpg
4e199d39e9049.jpg 4e199d3a1de3a.jpg 4e199d3a43fea.jpg

Rudná pod Pradědem 17.11.2006

All the time we are looking for sport self-realization, jogging and enjoyment for Kate, therefore there was a possilitity to go to coursing we didn't hesitate.

4e187ded1f12e.jpg Friday afternoon, statutory holiday, was nicely for trip. I was mainly curious, how Kate will get on whethewer she will like it… I have to say that any doubts were needless. From beginning she misapprehended at all why all dogs yell when some of them are running. But when she tried it she understood everything.

She could run only shorter course for puppies because of she was only five months. She persecuted tuft with such passion like she would ever run. Typical of Afghan hound: follows everything what is moving :-) Only the course was too short for her…

Certainly we weren't on coursing for last time and next time we will be professionals :-)


Neustále hledáme pro Kate sportovní vyžití, vyběhání a zábavu, takže když se naskytla možnost jet na coursing, neváhali jsme.

Páteční odpoledne, státní svátek, pro výlet jako stvořené. Hlavně jsem byla zvědavá, jak to Kate půjde, jestli ji to chytí… Musím říct, že jakékoliv obavy byly zbytečné. Ze začátku sice vůbec nechápala, proč všichni psi ječí, když se běželo, ale pak si to taky zkusila a pochopila vše.

Protože měla jen pět měsíců, mohla běžet pouze kratší dráhu pro štěňata. Pronásledovala střapec s takovým nadšením, jako by běhala odjakživa. Typický afgánský chrt, běží za vším, co se hýbe :-) Jen ta dráha byla pro ni příliš krátká…

Určitě jsme nebyli na coursingu naposled a příště už budeme profíci :-)